Pro přírodu

Drobnosti pro využití oteplování, opatření pro zadržení vody v krajině a seznamy medonosných keřů a rostlin.


Oteplování

Česko se vymklo z mírného podnebí a postupně tedy zmizí i původní specifika pro roční období.

Využívat změnu klimatu lze tak, že je možnost pěstovat u nás s úspěchem kukuřici na zrno, slunečnici a sóju, dosahovat výborných výsledků při pěstování cukrovky, vinné révy, fíků, kiwi a oliv. 

Naopak však nastává kolaps smrkových porostů:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rozlucte-se-s-rocnimi-obdobimi-pocasi-v-cesku-se-vymklo-z-mirneho-podnebi-86211

Ryze český banán nebo kiwi. Na Moravě se díky změně klimatu začínají pěstovat exotické plodiny:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ryze-cesky-banan-nebo-kiwi-na-morave-se-diky-zmene-klimatu-zacinaji-pestovat-exoticke-plodiny-75929%3famp=1

Bohužel, hrozí však nedostatek vody a sucho:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-zaziva-nejvetsi-obdobi-sucha-za-poslednich-500-let-tvrdi-vedci-102769 


Sucho

Vzhledem k většímu suchu se můžeme zaměřit na opatření pro zadržení vody v krajině:

Podpora retence (úspory) vody na zahradách:

- Zelené střechy (existují i dotační programy).

- Výsadba stromů (nejlépe těch ovocných).

- Pestrá výsadba keřů (půda díky zeleni drží více vody a není tak suchá, pestrost rostlin a živočichů celkově udržuje vodu v krajině).

- Suché zídky, terasy a visuté zahrady (umožní rostlinám žít pouze z dešťové vody, byť jsou srážky skoupé).

- Nesklizené listí (listí je též potravou pro žížaly, které provrtávají v půdě chodbičky, jimiž se může voda dostávat do hloubky, hmyz ukrývající se v listí je důležitou potravou pro ptáky).

- Čím více vyšších rostlin, vyšší trávy je na zahradě, tím více horizontálních srážek se zachytává.- Budouvání svejlů (swale) - příkopů, prohlubní, struh, průlevů či malých tůněk (zadržují dešťovou vodu a poté ji postupně uvolňují).

- Voda z okapů, která se již nezachytí pro např. zalévání a využití dešťové vody, stéká do svejlů, tůněk a příkopů.

- Dešťová zahrada (rain garden) je prohlubeň v terénu, do které stéká voda z okolí a je v ní zadržována (můžou v ní být i speciální rostliny).

- Tlející materiál v záhonech (dřevo, seno, kůra - pomáhá udržovat vlhkost v záhoně, dřevo se při rozkladu mění na měkký materiál, který nasává vodu jako houba).

- Mulčování (obsypání nebo pokrytí okolí rostliny přírodním materiálem - štěpka, posekaná tráva, listí; mulčování zadržuje v půdě vodu, brání větrné i vodní erozi půdy).

- Vysoké (okrasné) trávy a stepní zahrady (eliminují zalévání, zachytávají srážky).

- Kvetoucí podrost ovocných stromů (potvrdilo se, že na kvetoucím podrostu ovocných stromů se zadržuje voda a zároveň se významně omezuje výskyt hmyzích škůdců, především mšic na ovocných dřevinách). 

- Stromy, keře a trvalky (zejména suchomilné) budou v budoucnosti lepším řešením než trávník, nýbrž se nemusí zalévat:

https://www.floranazahrade.cz/suchomilne-rostliny/

https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/okrasne-kere-ktere-sucho-neznici

https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/krasne-kvetouci-zahrada-bez-zalivky-proc-ne

https://www.ireceptar.cz/zahrada/rostliny-vhodne-do-sucha-spousta-krasy-s-minimem-vody.html

- Podpora ekologického zemědělství (např. nákupy BIO výrobků), nýbrž se v rámci něj lépe a více dodržují osevní postupy, pravidla ekologického zemědělství, střídání plodin a případně alespoň eliminují chemické postřiky a pesticidy.

- Propojení přírody (stromů / keřů) a sakrální "stavby":

https://www.naokraji.cz/kaple/# 


Úbytek včel, motýlů a hmyzu

Kdo by měl chuť pomoci hmyzu, především včelám, níže je uveden seznam medonosných keřů.

Ty lze svou velikostí využít i na "živé ploty", rozšíření monokulturní výsadby, zpestření pozemků, stínící výsadbu k silnicím atp.

Za 25 let zmizelo 75 procent létajícího hmyzu.

V Česku vymřela za posledních sto let třetina motýlů, u čmeláků zmizela polovina a z těch, co ještě zbyli, je až polovina ohrožená.

https://www.lidovky.cz/domov/alarmujici-ubytek-motylu-a-cmelaku-na-vine-je-predevsim-chemie-a-technika.A190406_195236_ln_domov_ele

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2282020-za-25-let-zmizelo-75-procent-letajiciho-hmyzu-je-armagedon-beduji-biologve

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20191129STO67758/proc-ubyva-vcel-a-dalsich-opylovacu-infografika

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3080846-v-izraeli-resi-ubytek-vcel-pokousi-se-je-nahradit-mechanizaci

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že hmyz potřebuje důslednou ochranu a lepší péči o krajinu. Proti jeho úbytku lze bojovat podporou neintenzivního zemědělství pracujícího s menšími lány plodin prokládanými přírodními prvky, jakož i revitalizací biotopů rozvrácených lidskou činností. Na místě je také výrazné omezení syntetických pesticidů a agresivních hnojiv.

Hmyz tedy potřebuje pestřejší krajinu a méně pesticidů. 

Medonosné keře:

Medonosná rostlina, také známa pod názvem včelařská - je rostlina, která poskytuje včelám dostatek pylu pro jejich výživu, nektaru nebo medovice pro vytvoření medu a pryskyřice pro výrobu propolisu):

- bez černý - naše domácí dřevina s jedlými květy i plody 7-10m

- čimišník obecný - 2-5m vysoký keř, kvete v první půlce května

- dřín obecný - okrasný keř s jedlými plody 5-7m

- hloh obecný - keř nebo nižší stromek, kvete v květnu a červnu

- komule Davidova - okrasný keř 2-5m

- kdoulovec japonský - okrasný keř 1,5m

- mahonie cesmínolistá - okrasný keř 1-2m, kvete v dubnu

- pámelník bílý - hustý větvený keř, asi 2m vysoký, kvete v červnu

- růže svraskalá - okrasný keř s jedlými plody

- ruj vlasatá - vysoký keř

- svída krvavá nebo bílá - rozkvétá od konce května

- štědřenec odvislý (zlatý déšť) - vyšší keř (až 2m), raný zdroj pylu

- šípkovec zákulovitý - keř, kvete od června až do července

- trojpuk vroubkovaný - keř 1-2,5m vysoký, kvete až čtyři týdny

- trnka obecná - keř asi 2 m vysoký, kvete v dubnu

- tamaryšek francouzský - keř nebo stromek 2-4m vysoký

- vřesovec pleťový - asi 1/2m vysoký poléhavý keřík

- zlatice prostřední, Zlatice forsythia - keř dle druhu od 0,5m

- levandule lékařská - trvalka s léčivými účinky

- mateřídouška úzkolistá - trvalka s léčivými účinky

- plicník lékařský - okrasná trvalka

- rozchodníky - okrasná trvalka

- třapatkovka nachová - trvalka s léčivými účinky

- zavinutka podvojná - trvalka s léčivými účinky

- dobromysl obecná - vytrvalá bylinka

- trnovník akát - listnatý strom

- přísavník trojcípý - popínavá dřevina


Medonosné rostliny:

https://www.magazinzahrada.cz/doprejte-vcelam-medonosne-rostliny 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Medonosn%C3%A1_rostlina 


Medonosná louka:

https://www.google.com/search?q=medonosna+louka&client=avast&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjw-5uY35DpAhV6SxUIHYSZC98Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1777&bih=786 


Vytvořte si webové stránky zdarma!