Měření AC magnetického pole

AC Magnetický režim dokážeme změřit v rozsahu 40 Hz - 100 kHz s rozsahem 0,1 - 100,0 miligaussů (mG).

Běžným zdrojem v domácnosti jsou reproduktory, cívky (rádia), napájecí zdroje, trafa, UPSky, magnety. Magnetická pole vznikají v důsledku pohybu elektrických nábojů, resp. toku el. proudu. Intenzita se měří v ampérech na metr, obvykle se vyjadřují prostřednictvím magnetické indukce (jednotka Tesla), přičemž platí:

1 gauss = 0,0001 tesla

1 tesla = 10 000 gauss

1 microtesla = 10 miligauss

1 miligauss = 0,1 microtesla

Čím větší je el. proud, tím intenzivnější je magnetické pole.

Magnetické pole snadno prostupuje stavebními materiály.

Elektromagnetické pole je obecně tvořeno magnetickou a elektrickou složkou.

Je vírové povahy, rychlost šíření je rovna rychlosti světla.

Časově proměnné elektromagnetické pole je vyvolané tokem střídavého proudu, který mění svůj směr v určité frekvenci např. 60 Hz (60 x za sekundu).

Co měříme:

Pro-dynamická - proměnlivá AC magnetická pole: Gauss (miliGauss - mG) - výchylky.

Co neumíme změřit:

Geopatogenní zóny.

Pro-statická - stejnosměrná DC magnetická pole: Tesla (mikroTesla - µT).

Pro-rezonanční - modulovaná geostatická pole: Resen (viz: resonomie).

Samotné přirozené statické - neměnné zemské pole neškodí, dokonce je pro běžný pozemský život nezbytné. Škodlivé se stává až ve vyšší koncentraci - vlivem uspořádání podloží a tektonických poruch, přičemž vznikají geopatogenně působící zóny, jež vystupují nad povrch země desítky metrů, případně pokud je modulováno blízkým zdrojem elektromagnetického vlnění.

Limity pro magnetismus (doporučené):

Studie: méně než 5 mG běžné hodnoty pro kancelář nebo domov (nezávadné ze zdravotního hlediska).

Doporučené dlouhodobé rozsahy (např. spánek): méně než 1 mG (hodnoty vyšší jak 4 mG mohou vést k rizikům).

Vytvořte si webové stránky zdarma!