Stavební pozemky pro bydlení

Prodej stavebních pozemků pro bydlení Etapa II.

Zájemce o výstavbu v II. etapě upozorňujeme, že realizace rodinných domů a zázemí pro podnikání, tvorbu, služby apod., bude možná až po dokončení všech potřebných úkonů, které se v současné době zpracovávají a měly by být hotové od r. 2026. Harmonogram postupu je popisován podrobněji níže.


Zastavovací studie Etapy II. (v řešení)

Řešení prostoru sadu (v řešení)

Harmonogram

2012 - vznik spolku Sad u nás, IČO 22611398 a představení projektu městu Mnichovo Hradiště

2012 - 2013 - tvorba webových prezentací, zastavitelné studie a projektů, propagace projektu (osobně, letáky, internet, sociální sítě..)

2010 - 2011 - vznik projektu ve spolupráci s OV Sychrov

2012 - 2013 - veřejné prezentace občanům a zastupitelům města Mnichovo Hradiště

2012 - 2013 - veřejné konference s potencionálními zájemci (Praha, Mladá Boleslav, Ústí nad Labem, Sychrov, Mnichovo Hradiště)

2012 - geodetické zaměření pozemků

2012 - včlenění projektu do programu rozvoje města

2013 - terénní práce

2013 - odevzdání podkladů pro změnu UP na odbory města Mnichovo Hradiště

2013 - vypracování projektové dokumentace inženýrských sítí (vč. studen)

2014 - výstavba první, přírodní slaměno-hliněné dřevostavby na poz. 136/4 pod vedením ing. Tomáše Žáka z www.prirodni-dum.cz

2014 - příprava územního plánu města Mnichovo Hradiště, výpis "Enkláva Sychrov BV49":

KÚ Sychrov n. Jizerou: k zástavbě je připravována lokalita BV49 Enklávy rodinných domků BV49 (alternativního bydlení). Část řešena v ÚPO MH. Investorem zpracována územní studie, vč. lokality SZ.

Název a označení ploch dle ÚP Odůvodnění SZ plochy speciální produkce zahradnické a lesnické. Jde o specifickou plochu, zahrnující plochy lesní školky, zahradnictví (se skleníky), sadu - vše jako zázemí enklávy rodinných domků BV49 (alternativního bydlení). Lokalita SZ je bez staveb, s využitím z části pro sad, zahradnickou a lesnickou produkci, jako zázemí lokality rodinných domků BV49. Ochranné pásmo vodního zdroje / vrtu.

2015 - přivedení inž. sítí, výstavba studen a výstavba veřejného vodovodního řadu

2016 - podepsána pachtovní smlouva pro prostory sadu a jeho rekultivaci

2017 - dokončena a kompletně do OV odprodána etapa I.

2018 - zpracování urbanistického řešení etapy II.

2018, 2019 - zpracování návrhu územní studie v rámci nového ÚP města Mnichovo Hradiště

2020, 2021, 2022 - dokončování územního plánu města Mnichovo Hradiště

2023, 2024, 2025, (2026) - zpracování nové územní studie a schvalovací procesy

Vytvořte si webové stránky zdarma!