Stavební pozemky pro bydlení

Prodej stavebních pozemků pro bydlení Etapa II.

Zájemce o výstavbu v II. etapě upozorňujeme, že realizace rodinných domů a zázemí pro podnikání, tvorbu, služby, apod., bude možná až po dokončení všech potřebných úkonů, které se v současné době zpracovávají a měly by být hotové od r. 2024. Harmonogram postupu je popisován podrobněji níže.

Pokud máte zájem o projekt Etapy II. informujte nás o Vašich plánech, preferovanému architektonickému a materiálovému pojetí staveb/by - rádi Vás zařadíme do seznamu zájemců, které přednostně informujeme o aktuálním dění. 

Odkup pozemků bude probíhat přímo od města Mnichovo Hradiště, tím je garantovaná cena, která není navýšena o provize RK či prostředníky (veškeré aktivity týkající se projektu jsou prováděny bez nároku na zisk).

Cena městem ještě nebyla stanovena. Cena se pouze odvíjí od veřejně platných cenových map určitého území a po veřejném schválení Zastupitelstvem města.


Zastavovací studie Etapy II. 

(v řešení...)

Řešení prostoru sadu 

(v řešení...)

Harmonogram

2012 - vznik spolku Sad u nás, IČO 22611398 a představení projektu městu Mnichovo Hradiště

2012 - 2013 - tvorba webových aplikací, zastavitelné studie a projektů, propagace projektu (osobní, letáky, internet, sociální sítě..)

2010 - 2011 - vznik projektu ve spolupráci s OV Sychrov

2012 - 2013 - veřejné prezentace občanům a zastupitelům města Mnichovo Hradiště

2012 - 2013 - veřejné konference s potencionálními zájemci (Praha, Mladá Boleslav, Ústí nad Labem, Sychrov, Mnichovo Hradiště)

2012 - geodetické zaměření pozemků

2012 - včlenění projektu do programu rozvoje města

2013 - terénní práce

2013 - odevzdání podkladů pro změnu UP na odbory města Mnichovo Hradiště

2013 - vypracování projektové dokumentace inženýrských sítí (vč. studen)

2014 - výstavba první, přírodní slaměno-hliněné dřevostavby na poz. 136/4 pod vedením ing. Tomáše Žáka z www.prirodni-dum.cz

Příprava územního plánu města Mnichovo Hradiště, výpis "Enkláva Sychrov BV49"

KÚ Sychrov n. Jizerou: k zástavbě je připravována lokalita BV49 Enklávy rodinných domků BV49 (alternativního bydlení). Část řešena v ÚPO MH. Investorem zpracována územní studie, vč. lokality SZ.

Název a označení ploch dle ÚP Odůvodnění SZ plochy speciální produkce zahradnické a lesnické. Jde o specifickou plochu, zahrnující plochy lesní školky, zahradnictví (se skleníky), sadu - vše jako zázemí enklávy rodinných domků BV49 (alternativního bydlení). Lokalita SZ je bez staveb, s využitím z části pro sad, zahradnickou a lesnickou produkci, jako zázemí lokality rodinných domků BV49. Ochranné pásmo vodního zdroje / vrtu.

2015 - přivádění inž. sítí, výstavba studen a výstavba veřejného vodovodního řadu

2016 - podepsána pachtovní smlouva pro prostory sadu

2017 - dokončena a kompletně do OV odprodána etapa I.

2018 - zpracování urbanistického řešení etapy II.

2018, 2019 - zpracování územní studie v rámci nového ÚP města Mnichovo Hradiště

2020, 2021, 2022 - dokončování územního plánu města Mnichovo Hradiště

2023 - zpracování územní studie v rámci závěrečných úprav etapy II.

Vytvořte si webové stránky zdarma!