O projektu

Realizací jsou dřevostavby, hliněné stavby, kulaté domy, slaměné izolace, dřevěné obklady, hliněné omítky, obilné panely, zastřešení s využitím ozeleněných střech, štěrku, využití dřeva, keramických materiálů, kamene, nepálených cihel v interiéru, prvky celostní architektury, Eartship či Cob house a využívání moderních technologií. Cílem je postavit domy, které budou plnit současné nároky na bydlení, minimalizace tepelných ztrát, architektonickou kvalitu a v neposlední řadě optimalizace zásahů do krajiny. 

Prostor

Rádi Vás uvítáme na našich formálních i neformálních setkáních, kde se můžeme seznámit a najít styčné plochy pro potenciální bydlení a řešení využití prostoru sadu.

Prostor můžeme s ostatními obyvateli řešit jako společný prostor s důrazem na společné plánování, odpočinek a hospodaření.

Nýbrž projekt je stále neustále "živý" jakým směrem se bude vyvíjet záleží na všech zúčastněných stranách a vložené energii. Hlavním smyslem je předem nedefinovat žádné pevné vize a představy. Jsme otevřeni návrhům a inspiracím, které mohou posunout projekt dále či ho obohatit o nové myšlenky. Již samotný územní plán definuje možnosti k seberealizaci jako jsou ekonomické aktivity, služby, řemeslná a drobná výroba, ateliéry, zařízení typu občanské vybavenosti a služeb nezatěžující funkci bydlení, např. ubytovací a sociální služby, pensiony, místní obchod, lesní školka, stravovací zařízení, hygienické služby a relaxační zařízení, zařízení pro sportovní a rekreační aktivity.

Snahu žít zdravěji a omezit míru chemikálií v našich životech - zejména v potravinách podporuje prostor jablečného sadu, který nabízí prostor k sadařství a farmářství, napojení na bedýnky v okolí, soběstačné koncepty stravování, zemědělství a šetrný přístup k životnímu prostředí.


Inženýrské sítě a soběstačnost

K ekologickému stavebnictví neodmyslitelně patří též moderní a tradiční technologie pro bydlení, nepoškozující životní prostředí a eliminace odpadů (kompostovací toalety, kompostéry pro celoroční kompostování, filtry na šedou odpadní vodu, systémy pro omezení energetické závislosti - teplovodní a fotovoltaické kolektory, větrná a solární čerpadla, nízkonapěťové okruhy, osvětlení, čerpání vody..). Tuto problematiku se snažíme pojmout v rámci Enklávy společně (např. společné studny, společné inženýrské sítě, FTV, větrníky, čističky, atp.). Prioritou je též směřování k částečné potravinové soběstačnosti a využívání ekovýrobků, eko a vlastní drogerie, LED osvětlení, kompostovacích toalet, solárních vařičů, fotovoltaiky, rekuperace, výměníků, apod.

Řešení úspor a produkce vlastní energie může být přínosem jak pro samotného uživatele, tak ostatní. Součástí projektu je i soběstačnost domu, která se týká zejména využívání obnovitelných zdrojů pro zásobování elektřinou (fotovoltaika, větrná elektrárna, technologie umělého listu, atp.), napojení objektů na studnu - vlastní zdroj vody, možnost likvidování odpadních a splaškových vod pomocí kořenové čističky. Součástí řešení území může být i permakulturní obhospodařování pozemků. Naším záměrem není pouze řešení otázky vlastního bydlení, ale rovněž je z naší strany možné řešení území, či části území jako soběstačného celku.


Lokalita

V dosahu nejen kultura, kino, divadlo, umění, ale také čistá příroda, vzduch, klid, turistické stezky, cyklostezky, sjízdná řeka Jizera. Přírodní památka Káčov, CHKO Český Ráj, řeka Jizera, zřícenina Zásadka, zámek Mnichovo Hradiště a přidružená zámecká zahrada, pestré okolí Mnichovohradišťska, Turnovska a Mladoboleslavska.

Výhled na Ještědský hřeben a Krkonoše (možnosti lyžování), Bezděz a Ralsko. Dálnice Praha - Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště - Liberec ve velmi blízkém dosahu. Pozemky leží na okraji obce poskytující soukromí.

Pozemky jsou na místě bývalého (současného) jablečného sadu. Kdo rádi jíte a měli jste někdy zahradu, nejspíš znáte ten pocit možnosti vyběhnout na zahrádku, proto se počítá s možností zahrádek a využití jabloní pro ty, kteří o tuto možnost stojí.

Enkláva leží pod úpatím Přírodní památky Káčov, Sychrov nad Jizerou u Mnichova Hradiště vysoko nad tokem řeky Jizera. S pozemky východně sousedí zřícenina hradu Zásadka. Zámek Mnichovo Hradiště a jeho zámecká zahrada je vzdálena 2900 metrů.- autobusová zastávka - na místě

- Přírodní památka Káčov - na okraji

- zřícenina Zásadka - na okraji

- řeka Jizera, jez - 1km

- Open Air Club Vostrov www.vostrov.cz  - 2,3km

- zámecký park zámku Mnichovo Hradiště - 2,8km

- zámek Mnichovo Hradiště - 3km

- Mnichovo Hradiště www.mnhradiste.cz  - 3,5km

- letiště Hoškovice www.lkmh.cz  - 3,7km

- vlak - ČD Mnichovo Hradiště (4,6km) , ČD Březina (4,5km)

- dálnice Praha - Liberec - 5km

- CHKO Český Ráj www.cesky-raj.info  - 6km

- Mladá Boleslav - 20km

- Liberec, Dlouhý most - 30km

- Praha, Černý most - 65km

Obec Sychrov

Obec Sychrov je místní částí města Mnichova Hradiště v okrese Mladá Boleslav, Středočeský kraj. Přírodní hodnoty: Přírodní památka - vrch Káčov, Sychrovská bažantnice, prameniště u hradu a západní straně Káčova, rybníčky v obci, lípa u sochy sv. J. Nepomuckého. Kulturní památky - hrad Zásadka, socha sv. Jana Nepomuckého, kaple sv. Marie. První písemná zpráva o obci je z roku 1654. Původní jméno Sychrova znělo Kačina, toto jméno bylo odvozeno od vrchu Káčova.

Vytvořte si webové stránky zdarma!