Obecně o měření EMF

Fotogalerie z měření:

ZDE

(EMF - elektromagnetická pole). Elektrosmog je patogen, který je za určitých okolností pro nás prospěšný, dokonce životně důležitý. Mezi důležité druhy elektrosmogu je přiřazován elektromagnetický potenciál Země, které vytváří její kovové jádro. Toto magnetické pole sahající daleko za hranici naší atmosféry nás chrání proti záření z vesmíru. Bez tohoto neviditelného obalu kolem planety by zde nebyl možný život. A stávající život by během pár měsíců vyhynul.

Dalším elektrosmogem souhrnně nazýváme elektromagnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení (např. televizory, počítače, mobilní telefony, fény, atd.) či vln k přenosu informací (vysílače, radiové vlny). Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách. Obecně je rozdělujeme na stejnosměrná a střídavá, dále pak na nízkofrekvenční (do 30 kHz - např. pole kolem vodičů střídavého proudu) a vysokofrekvenční (do 300 GHz - např. radiové vlny, mobilní sítě, mikrovlny atp).

Jak a co měříme

- rádiové vysílání mobilních telefonů, vysílače mobilních operátorů, běžné vysílačky, digitální TV

- wifi, bluetooth zařízení

- vyzařování vedení střídavého proudu a transformátorů/trafostanic

- EMF uvnitř motorových vozidel a letadel

- netěsnost mikrovlnné trouby

- detekce umístění el. instalace ve stěnách

- vyzařování notebooku, ledničky, rychlovarné konvice

- vyzařování vodovodních trubek, radiátorů a kovových konstrukcí obecně

- celou frekvenci 20 MHz - 6 GHz, která zahrnuje mobily, mikrovlnné trouby, wifi routery, přenosy dat LTE, 4G, 5G, záření z vysílačů mobilních operátorů, rozhlasových, televizních vysílačů atd. (bližší info zde)

- vč. nově budovaných sítí 5G do frekvence 6Ghz:

Výše uvedené tedy představuje měření EMF (electromagnetic fields = elektromagnetických polí) emisí v rozsahu:

- RF: 0,001 - 19,999 mW/m2 - miliwattů na metr čtverečný (20 MHz - 6 GHz)

- magnetismus: 0,1 - 100 mG - miliGaussů na metr čtverečný (40 Hz - 100 KHz)

- střídavé el. pole: 1 - 1000 V/m - voltů na metr čtverečný (40 Hz - 100 KHz)

Co neumíme změřit, ale ke komplexní analýze zdravého prostředí doporučujeme měření:

- geopatogenních zón

- radiace gama záření - radon

https://www.radonovyprogram.cz/uvodni-strana 

https://www.suro.cz/cz/index_html 

https://www.sujb.cz/uvod/ 

https://youtu.be/bLwhAtUEUUQ 

Vytvořte si webové stránky zdarma!