Ve spolupráci s o. s. Sychrovák a městem Mnichovo Hradiště bychom Vám rádi nabídli možnost bydlení v sadu pod Přírodní památkou Vrch Káčov a svobodnou realizaci těm, kteří se zajímají se o udržitelnost a architekturu vstřícnou přírodě. Tento projekt není developerským projektem. 

In the cooperation with o.s. Sychrovák and the town Mnichovo Hradiště we would like to offer to you the possibility of the housing in the orchard under a nature monument Vrch Káčov and free realization for everyone who is interested in the sustainability and architecture friendly towards the nature. This project is not developer project.

Odkup pozemků se provádí po konzultacích s Osadním výborem místní části Sychrov přímo od města Mnichovo Hradiště. Cena tedy není navýšena o provize RK či prostředníky (aktivity o. s. Sad u nás a o. s. Sychrovák jsou prováděny bez nároku na zisk). Koupě pozemku se schvaluje na veřejném zasedání Zastupitelstva.

The purchase of estates is realized after consultations with the colonial committee of the local part Sychrov directly from the town Mnichovo Hradiště. The price is not increased about the commissions for the real estate agency or for the mediators (activities o.s. Sad u nás and o.s. Sychrovák are executed without any entitlement to the profit). The purchase of estate is approved in the public session of municipal authority.

Sychrov nad Jizerou u Mnichova Hradiště na okraji Českého Ráje - okr. Mladá Boleslav.

Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil.

[Campriston Jean Galbert de]

Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli.

[Bahá'u'lláh]

Vytvořte si webové stránky zdarma!