Rostoucí přírodní RD z dílny ing. Tomáše Žáka www.prirodni-dum.cz vyplněný balíky slámy s hliněnou omítkou v kombinaci s dřevěnou fasádou, krytý z části extenzivní zelení a z části bílými oblázky praného říčního kameniva. Projekt je též ku kozultaci a na prodej (i soukromě, mimo Enklávu).

Informace: Martin Vondráček, tel. 602 336502, email: vondracek.martas@gmail.com