136/9 | Přízemní dřevostavba obdélníkového půdorysu zastřešená plochou střechou s extenzivním zatravněným souvrstvím a na delší jižní straně s dřevěnou terasou s podpůrnými sloupy z celých odkorněných rostlých kmenů.