136/10 | Dřevem obložená, zateplená, obytná "maringotka"