136/10 | Dřevem obložená, zateplená, obytná "maringotka"

23.01.2020