© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - https://www.geolab.cz © Ministerstvo životního prostředí ČR - https://www.env.cz © Historický ústav AV ČR

Spustit prezentaci