136/5 | Volný

POZEMEK OBECNÍ 136/5 v k. ú. Sychrov nad Jizerou, Mnichovo Hradiště

Výměra: 2025m2

 

GPS: 50°33'14.582"N, 14°58'45.563"E

 

Lokalizace:

na mapy.cz

na google.maps.cz

statický ortofoto obraz mapy.cz

se zaměřením hranice parcely na ČUZK

 

Architektura: pošlete nám svou studii, náčrtek, popis či projekt domu, jaký si přejete a můžeme si popovídat o možnostech výstavby a architektonicko - urbanistickém řešení. Architektonické pojetí je též možné konzultovat s městským architektem a najít společné styčné body, aby Vaše představa a realizace byla možná.

 

Výstavba: na stavebním pozemku 136/5 je možná okamžitá výstavba, možnosti výstavby zde: www.zapadnisychrov.cz/vystavba

 

Inženýrské sítě: pozemek je zasíťován (elektřina). Na pozemku je možné vybudovat vlastní studnu. Je potencionální možnost se připojit na veřejný vodovod. Řešení odpadů je individuální.

 

Členění: pozemek je předběžně schválen k rozdělení po ca. 1000m2 s možnou výstavbou 2RD. Je možno však i řešit individuálně: http://files.volnost4.webnode.cz/200235267-6447a663d4/_ORIGINAL_2016.jpg

 

Příjezdová komunikace: schválena po dolní hraně pozemku (na náklady majitele) dle řešení v zákresu KM: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ či http://files.volnost4.webnode.cz/200240526-16f2a18e8c/1365ab.png ve zpracování: http://files.volnost4.webnode.cz/200037824-a5e46a6de7/ENKL%C3%81VA%20SYCHROV.pdf

 

Závazky: koupí pozemku nevznikají žádné závazky vůči o. s. Sad u nás, ani další pevně vydefinované povinnosti.

 

Odkup: odkup pozemků probíhá po konzultaci s OV Sychrov přímo od města a po veřejném schválení Zastupitelstvem města, tím je garantovaná cena, která není navýšena o provize RK či prostředníky (aktivity o. s. Sad u nás jsou prováděny bez nároku na zisk).

 

Cena: cena není pevná - jakou cenu nabídnete do žádosti o pozemek městu, záleží jen na Vás, odkup probíhá od něho. Cena se odvíjí od tkzv. "cen obvyklých", tj. veřejně platných cenových map (nejnižší ceny u stavebních pozemků se pohybují v tomto okolí Českého Ráje a Mladoboleslavska okolo +-ca. 300Kč/m2).

 

Další informace: email: info.zde@email.cz či www.zapadnisychrov.cz/kontakt